Misyonumuz

Misyonumuz

Misyonumuz

                                                PRATİK YÖNTEM KAMP SİSTEMİ (PKS)

Pratik yöntem kamp sistemi, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını bir bütün halinde karşılayan, 08.00-21.00, saatleri arasında öğrencilerin ders dışındaki plânlanmış tüm saatlerini zorunlu olarak denetimli çalışma masalarında geçirdiği, öğrenci koçluğu hizmetinden yararlandığı sistemin adıdır. Pratik yöntem kamp sistemi Türkiye'de bu şekilde uygulayan tek kurum ŞANLIURFA PRATİK YÖNTEM EĞTİM KURUMLARI’dır Pratik yöntem kamp sistemi, öğrencinin istediğinde çalışmaya kaldığı bir sistem değildir. Öğrenci bu modeli tercih ettiyse her ders yoklaması alınarak çalışmaya zorlandığı harika sonuçlar oluşturan bir sistemdir.

Bu sistem, öğrencilerin "Kamp Sınıflarında" adına "Denetimli Çalışma sırası" denilen bireysel çalışma masalarında gözetmen öğretmenler eşliğinde denetimli bir şekilde ders çalışmalarının sağlandığı, öğrencilerin akıllı telefon ve tablet gibi teknolojik cihazları kullanmasının yasak olduğu, öğrencinin haftada bir kez rutin olarak öğrenci koçu ile görüşme yapmasını temele alan bir eğitim modelidir.

Sınava hazırlanan öğrencilerin en büyük sorunu, eğitim süreçlerinin parçalı olmasıdır ki birey bir bütünü oluşturmak adına çok fazla kişi ve kurumla muhatap olmak zorunda kalır. Öğrenci; “okul, dershane, özel ders, danışman, ders çalışma salonları” arasında sürekli dolaşan böylelikle de büyük zaman kaybı yaşatan bir sürece girer.

PKS öğrenci sınava hazırlık sürecinde en çok ihtiyaç duyduğu şey olan zamanını transferlerle geçirmez, farklı kurum ve yerlere giderek oluşan fiziki yorgunluğu yaşamaz. Bunun yerine sınav sürecinde ihtiyacı olan her şeyi tek bir merkezden alarak zamanını amacına en uygun şekilde plânlama imkânı bulur.

Eğitim süreçlerinin parçalı olması probleminden yola çıkılarak PKS Modelinin amacı; öğrencinin disiplinli çalışmasını sağlamak, derslerden ve bireysel etütlerden arta kalan vakitlerde konu eksiklerini tamamlamasını sağlamak, eğitimi süresince rehberlik servisinden aktif olarak faydalanıp zaman yönetimi konusunda kendisini geliştirmesini sağlamaktır.

PKS’nin en büyük özelliği öğrenci bilgi paylaşımlarıdır. Öğrenciler kendi aralarında sorularını çözer ,çözemediği sorular öğrencilerin ortak soruları olur. Soru sayısı 15 veya 20 olunca sorular rehber öğretmenine teslim edilir. Rehber öğretmen idareye, idare ise branş öğretmenini sınıfa yönlendirir. Branş öğretmen soruları sınıf düzeyinde tek tek tahta detaylı bir şekilde çözer, dolayısıyla bu sistem öğrencilerin çok fazla ve farklı soru tiplerini görmeye olanak sağlar.

Öğrenci; evde çalışmak için uygun fizikî ve psikolojik şartlardan yoksun ise, zaman yönetimi konusunda başarılı olamıyorsa, çalışma stratejilerine hâkim değilse PKS Modeli, ideal bir çalışma yöntemi olabilir. Bu sistem öğrencinin iç disiplin kurmasına da yardımcı olur.

Rehberlik Servisi, öğrencinin kamp salonundaki bütün zamanını en verimli şekilde plânladığı için, öğrenci evde ders çalışmak zorunda kalmaz. Öğrenci; derslerini, etütlerini, kişisel ve akademik eğitimlerini, öğrenci koçu ile görüşmelerini kamp saatleri içinde gerçekleştirerek, evde geçireceği zamanı verimli dinlenmeye harcar. öğrencinin dersle ilgili yaşadığı sorunlar (odaklanamama, motivasyon eksikliği, dikkat eksikliği, vazgeçme eğilimi, yanlış ders çalışma yöntemleri kullanma, teknolojiye yönelme vb.) kamp salonlarındaki gözetmen öğretmenler tarafından hemen tespit edilip müdahale edilir. Bu durum, öğrenci ve veli arasındaki iletişim sorunlarının da önüne geçer.

PKS  Modeli' nde öğrenci koçu, öğrencinin sınava hazırlık sürecinin tamamını profesyonelce yürüttüğü ve öğrenci/veli arasında bir köprü kurduğu için veliler sürece müdahale etmek zorunda kalmazlar. Bu durum da veli için aslında büyük bir fırsattır. PRATİK YÖNTEM Eğitim Kurumları bünyesinde PKS Modeli ile çalışan yüzlerce öğrenci, birbirinin çalışma azmini artırmış ve birbirine motivasyon kaynağı olmuştur. Bu sistem öğrencinin evindeki çalışma masasını, disiplinli bir eğitim kurumuna taşıma fırsatı sunar.